promo

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor ander sites. Het afdrukken van pagina’s van de site is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Nu stickers nodig 200ox

Snel stickers nodig?

Bestel éénvoudig via StickersNow.com

Unieke vlakbedprinter!

box
Deze nieuwste doorbraak in digitale wide format UV printtechnologie maakt het mogelijk materialen (metaal, kunststoffen, golfkarton, hout) tot een dikte van 48 mm en een maximaal formaat van 2,50 x 1,25 meter in één keer in full colour met fotografische kwaliteit te bedrukken. Een machine die ongekende mogelijkheden biedt en onze creatieve klanten tot steeds weer nieuwe toepassingen verleidt! Het scala aan te drukken materialen is breed en wordt regelmatig uitgebreid. Klik hier voor de aanvraag van een gratis SAMPLEBOX met alle mogelijkheden!

More Info